EN₁


1. “N” hərfinin adı.
2. Formullarda şərti rəmz – latın hərfi “N”, “n” ilə işarə olunaraq hər hansı bir kəmiyyəti bildirir.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EN uzunluq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • EN EN – UZUN Tövlənin iyirmi səkkiz arşın uzunu, yeddi arşın yarım enidir (Q.Qantəmir)
EN
ENDEMİ́K

Digər lüğətlərdə