FILE

file1

n I 1. əyə, törpü; çilingər mişarı; to touch a piece up with a ~ bir şey mişarlamaq / əyələmək 2. d.d. hiyləgər, kələkbaz, aferist, bic; an old ~ cüvəllağı; deep ~ qatı fırıldaqçı

n II 1. kağıztikən papka; baş sancağı, sancaq; şpilka (kağız sancmaq / taxmaq üçün); 2. tikilmiş sənədlər / kağızlar; 3. dəst (qəzet haq); a ~ of the “Times” “Tayms”-ın dəsti

file2

v I 1. mişarlamaq; 2. əyə / törpü ilə cilalamaq; to ~ a saw mişarı itiləmək; to ~ away, to ~ down, to ~ off 1) mişar lamaq; 2) məc. cilalamaq, pardaqlamaq

v II müəyyən ardıcıllıqla saxlamaq / tikmək (qəzeti və s.); to ~letters in alphabetical order məktubları əlifba sırası ilə düzmək

FILCHER
FILER

Digər lüğətlərdə