İDARƏ

ə. 1) rəhbərlik etmə; 2) ictimai və ya dövlət işlərinə rəhbərlik edən orqan; 3) kontor; 4) üsul, quruluş. İdarei-inzibatiyyə inzibati idarə; idarei-müstəbidə mütləqiyyət, istibdad ibarəsi (bir şəxsin dövləti təkbaşına idarə etməsi); idarei-nəşriyyat nəşriyyat idarəsi.

İDANİ
İDARƏXANƏ

Digər lüğətlərdə