İLAN-ÇAYANLI

sif. İlan və əqrəb kimi heyvanlar çox olan yer.
Mərkəzdən uzaq, …kol-koslu, ilan-çayanlı bir düzdə Güllücə kəndi bina olmuşdu. S.S.Axundov.

İLAN-ÇAYAN
İLAN-QURBAĞA

Digər lüğətlərdə