İNCƏLİK

is.
1. Zəriflik, nəfislik, qəşənglik, gözəllik. Dərinin incəliyi. Naxışın incəliyi.
– Bu sənətdə işlənilən incəlik; Yalnız qadınlara məxsus nemətdir. A.Şaiq.
Səni kim yaratdı böylə alyanaq; Kiçik yarpağında incəliyə bax! N.Rəfibəyli.

// Naziklik. Belin incəliyi. Parçanın incəliyi.
2. Ən xırda təfərrüat, bir şeyin ən spesifik cəhəti və ya cəhətləri (bu mənada çox vaxt cəm şəklində işlənir). Riyaziyyatın incəlikləri.
– Qorki insan qəlbinin incəliklərini böyük həssaslıqla duyub, məharətlə ifadə etməyi bacaran bir sənətkar idi. R.Rza.
Onlar Teymurun xasiyyətindəki bütün incəliklərə bələd olmuşdular. H.Seyidbəyli.

3. Riqqət, şəfqət.
Bir şeylər söyləyir, onun sözündə; Könül bir incəlik duyar axşamlar. Ə.Cavad.
İcazə versəniz danışaram mən; O qız xəyalının incəliyindən. S.Vurğun.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İNCƏLİK 1. İNCƏLİK, ZƏRİFLİK [Vidadi:] Sən bu xalçadakı incəliyə, zərifliyə, rövnəqə bax! (S.Vəliyev); LƏTİFLİK Aşıq, lətiflik güftar iləndir; Əndəlibin meyli
  • İNCƏLİK zəriflik — nəfislik — qəşənglik — gözəllik

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • İNCƏLİK İNCƏLİK – KOBUDLUQ Gözəllik, incəlik, sevgi, vəfa insandan ayrılmaz (S.Rüstəm); Mən onun hərəkətində bir kobudluq hiss edirəm
İNCƏLƏTMƏK
İNCƏLMƏ

Digər lüğətlərdə