İZLƏNMƏK

məch. Təqib olunmaq.
… Polis idarəsi tərəfindən izləndiyini və ələ düşəcəyini görüb ailəsi ilə bərabər İspaniyaya köçdü. S.Vəliyev.

İZLƏNMƏ
İZLƏTDİRMƏ

Digər lüğətlərdə