KAĞIZ ÜZƏRİNDƏ QALMAQ

əməl olunmamaq, reallaşmamaq, yerinə yetirilməmək; ~ havada qalmaq.

İZTİRAB VERMƏK
KAĞIZI QARA YAZILMAQ