MÜQƏDDƏS

Allaha aid olan, Tanrıya məxsus olan.
MÜQƏDDƏR
MÜQİM

Digər lüğətlərdə