MADDƏ₂

is. [ ər. ]
1. Rəsmi bir sənəddə, siyahıda, lüğətdə və s.-də müstəqil bölgü; bənd, paraqraf. Cinayət kodeksinin beşinci maddəsi.
[Mindilli:] Bax, bununla aktdakı maddələri heçə çıxartdın. S.Rəhman.

2. mal. Büdcədə və s.-də gəlirin mənbəyini və ya məxaricin yerini göstərən hissə. Gəlir maddəsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MADDƏ I MADDƏ (qanun məcəlləsinin, yaxud hər hansı bir mətnin, sənədin və s.-nin kiçik hissəsi) ..isbatlarından sonra ev komitəsinin müəyyən qanan maddəsi m
  • MADDƏ cisim
  • MADDƏ bənd

Omonimlər

  • MADDƏ MADDƏ I is. [ ər. ] Əşya, materiya. Məhlula ağırlaşdırıcı maddələr qatmaq olar (M.İbrahimov). MADDƏ II is
MADAR
MADDƏ₁

Digər lüğətlərdə