MONASTIR

[ yun. ]
1. Rahib və ya rahibələrin, torpaq və kapitala malik kilsə – təsərrüfat təşkilatından ibarət dini icması. Kişi monastırı. Qadın monastırı.
– Çünki həp bəhs edər manastırdan; Ərə getmək ölümdür onca, inan!… H.Cavid.

2. Bu icmaya məxsus kilsə, yaşayış binaları və ərazi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MONASTIR monastır bax kilsə
MONARXİ́ZM
MONİST

Digər lüğətlərdə