QLOBAL

[ lat. ] Bütün Yer kürəsini bürüyə bilən. Qlobal hadisələr.
QLİ́SSER
QLÓBUS

Digər lüğətlərdə