QRAN₂

is. [ fars. ] Bir riala bərabər İran gümüş pulu.
Eybi yoxdur, Yusif əmi, beş-altı qran hazır elə ki, verək seyidlərə. C.Məmmədquluzadə.
Təziyyə məclisinə gələn yoxsulların hər birinə bir qran pul ehsan verilməsi qərara alınmışdı. M.S.Ordubadi.

QRAMMOFÓN
QRAN₁

Digər lüğətlərdə