SIĞORTA

is. Təbii fəlakət və bədbəxt hadisə nəticəsində zərər görmüş şəxsə və ya təşkilata xüsusi təşkilat tərəfindən müntəzəm olaraq pul vermək vasitəsilə zərərini ödəməkdən ibarət təminat vasitələrindən biri. Dövlət sığortası. İctimai sığorta. Əmlakını sığorta etdirmək.
[Məhəmmədcəfər:] Bu üçüncü – sığorta dəftərim, bu da mənim Baksoyuz dəftərim. Qantəmir.
[Məsmə:] Mənim həyatımın 2-ci səhifəsi 23-cü ilin baharından başlayır.
Bu zaman ev qulluqçularının sığorta edilməsi üçün qanun nəşr edilmişdi. S.Hüseyn.
Qələmi yaxana sanc! Məndən sənə nə qazanc! Mən ölümdən sığorta istəmirəm. R.Rza.

SIĞMAZ
SIĞORTAÇI

Digər lüğətlərdə