XƏLBİRLƏ SU DAŞIMAQ

vaxtını boş yerə sərf etmək, mənasız işlə məşğul olmaq; ~ yaba ilə dovğa içmək.

XƏLBİRƏ DÖNDƏRMƏK
XƏLƏL GƏLMƏK