ÖZBƏK

sağlam ürək; zatında bəylik olan, dözümlü, qoçaq, igid (XIV əsrdə yaşayan Özbək xanın adındandır).
ÖZAL
ÖZBƏY

Digər lüğətlərdə