AÇARLI

sif.
1. Açarı olan. Açarlı saat. Açarlı qıfıl.
2. Canlı dildə bəzən “qıfıllı, qıfılla bağlı” mənasında işlənir. Qapı açarlıdır.
AÇARÇILIQ
AÇDIRMA

Digər lüğətlərdə