Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AB

  is. [fars.] klas. 1. Su. □ Abi-bəqa – bax abi-həyat. Abi-heyvan(i) – bax abi-həyat. Əzib ləli qatıb abi-heyvana; Qənd ilə yoğurub dil-dodaq çəkib

  Tam oxu »
 • AB-HAVA

  is. [fars. ab və ər. həva] Bir yerin, ölkənin iqlimi, təbiət (su, hava, isti-soyuqluq) cəhətdən vəziyyəti

  Tam oxu »
 • AB-HAVALI

  sif. Yaxşı iqlimi olan, səfalı. Təbiətcə zəngin, ab-havalı və sakit bir yerə getmək qərarına gələn Şamil də Araz ilə Günəşin olduğu həmin kəndə gəlib

  Tam oxu »
 • ABA

  is. [ər. “əb” söz. cəmi] Atalar, atababa. □ Abavü əcdad – ata-babalar, əcdad, nəsil, babalar. Mərhum Mirzə Cəmal öz tarixində Pənah Əli xanın abavü əc

  Tam oxu »
 • ABA₁

  is. [ər.] köhn. Müsəlman ruhanilərinin və mömin adamların üstdən geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun kişi paltarı (əslində ərəb milli

  Tam oxu »
 • ABA

  is. məh. 1. Ata. 2. Böyük bacı (hörmət üçün böyük qadına da deyilir)

  Tam oxu »
 • ABAD

  sif. [fars.] 1. Müntəzəm və çoxlu tikintisi, yaşayış üçün hər cür şəraiti olan; şen. Abad şəhər. Abad kənd

  Tam oxu »
 • ...ABAD

  [fars.] Xüsusi isimlərə qoşularaq şəhər, kənd, yer adları düzəldilir; məs.: Cəlilabad, Sabirabad və s

  Tam oxu »
 • ABADAN

  bax abad. Abadan kənd tüstüsündən bəlli olur. (Ata. sözü). □ Evin abadan – bax ev

  Tam oxu »
 • ABADANLANMAQ

  bax abadanlaşmaq

  Tam oxu »
 • ABADANLAŞDIRILMA

  “Abadanlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • ABADANLAŞDIRILMAQ

  bax abadlaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • ABADANLAŞDIRMA

  “Abadanlaşdırmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • ABADANLAŞDIRMAQ

  bax abadlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ABADANLAŞMA

  “Abadanlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ABADANLAŞMAQ

  bax abadlaşmaq

  Tam oxu »
 • ABADANLIQ

  is. 1. bax abadlıq. Hərə bir əl qoysa abadanlığa; Kəndimiz böyüyüb bir şəhər olar. S.Vurğun. [Kəndlilər] bir yerdə işləsinlər; … hökumət bu işə kömək

  Tam oxu »
 • ABADLAŞDIRILMA

  “Abadlaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ABADLAŞDIRILMAQ

  məch. Abad edilmək, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin edilmək, yaxşı və mədəni hala salınmaq

  Tam oxu »
 • ABADLAŞDIRMA

  “Abadlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ABADLAŞDIRMAQ

  “Abadlaşmaq”dan icb

  Tam oxu »
 • ABADLAŞMA

  “Abadlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ABADLAŞMAQ

  f. Abad olmaq, yaxşılaşmaq, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin olunmaq. Kəndlərimiz abadlaşır

  Tam oxu »
 • ABADLIQ

  is. 1. Hər hansı bir yerdə əhalinin yaşayışına lazım olan şərait və vəsait. Şəhərin abadlığına çox diqqət yetirilir

  Tam oxu »
 • ABAJÚR

  is. [fr.] Gözü işıqdan qorumaq üçün lampaya keçirilən örtük, qalpaq. İpək abajur. Şüşə abajur. Süd rəngli abajur

  Tam oxu »
 • ABAJURLU

  sif. Abajuru olan, üstü abajurla örtülü. Abajurlu lampa. – [Qadın] sonra qolumdan tutub çəhrayı abajurlu elektrik çırağının altında durmuş ağ örtüklü

  Tam oxu »
 • ABÁK

  is. [yun.] 1. arxit. 1. Sütun başlığının dördbucaqlı şəklində olan yuxarı hissəsi. 2. Qədim yunanların və romalıların hesab lövhəsi

  Tam oxu »
 • ABALI

  is. köhn. Aba geymiş, əynində aba olan

  Tam oxu »
 • ABASBƏYİ

  is. Çox şirin, şirəli, ətirli yay armudu növü. Armud növləri Azərbaycanda qədim zamanlardan bəri becərilir və halhazırda bir sıra … nararmudu, abasbəy

  Tam oxu »
 • ABASI

  is. [xüs. is.-dən] 1. Dördşahılıq (iyimiqəpiklik) metal pul. Cibimdə bir abbası pulum var. – [Hacı Qara:] Bu kasad bazarda mənim bir şahım yoxdur, abb

  Tam oxu »
 • ABASILIQ

  is. dan. 1. bax ab(b)ası. Ab(b)asılığı xırdalamaq. 2. İyirmi qəpik dəyərində olan, iyirmiqəpiklik. İki abbasılıq marka aldım

  Tam oxu »
 • ABBASI

  is. [xüs. is.-dən] 1. Dördşahılıq (iyimiqəpiklik) metal pul. Cibimdə bir abbası pulum var. – [Hacı Qara:] Bu kasad bazarda mənim bir şahım yoxdur, abb

  Tam oxu »
 • ABBASILIQ

  is. dan. 1. bax ab(b)ası. Ab(b)asılığı xırdalamaq. 2. İyirmi qəpik dəyərində olan, iyirmiqəpiklik. İki abbasılıq marka aldım

  Tam oxu »
 • ABBASİLƏR

  is. tar. Bağdad xəlifələri sülaləsi (750-1258). Harunərrəşiddən sonra abbasilərin istiqlaliyyət bünövrəsinə rəxnə düşdü

  Tam oxu »
 • ABCO

  is. [fars.] Arpa suyu, pivə. [Mübaşir Məmməd:] Sən öl, gecəni xoş keçirmək üçün abcodan yaxı şey yoxdur

  Tam oxu »
 • ABDAL

  [ər.] 1. is. Sərsəri, avara, dərbədər. Gözəllərin olar xümsü zəkatı; Nə aşiqə, nə abdala yetişməz. Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • ABDALLAŞMAQ

  f. Abdal olmaq, sərsəri olmaq

  Tam oxu »
 • ABDALLIQ

  is. Axmaqlıq, sərsərilik, səfillik

  Tam oxu »
 • ABDAR

  sif. [fars.] 1. Sulu, şirəli, təravətli, lətafətli. Özündən oldu meyə bəzmdən kənar olmaq; Qələtdi bəhs ləbi-ləli-abdarınla

  Tam oxu »
 • ABDARLIQ

  is. Mənalılıq, parlaqlıq, gözəllik, təravət. Kəlamın abdarlığı

  Tam oxu »
 • ABDƏST

  bax dəstəmaz. □ Abdəst almaq – dəstəmaz, namazdan qabaq əl-üzü yuma. Abdəst almadan namaz qılmaq olmaz

  Tam oxu »
 • ABDƏSTXANA

  [fars.] köhn. bax ayaqyolu

  Tam oxu »
 • ABDUQ

  is. Su qatılmış qatıq; atılama, ayran

  Tam oxu »
 • ABERRÁSİYA

  is. [lat.] fiziol. 1. Həqiqətdən yayınma. 2. məc. Göz aldanması

  Tam oxu »
 • ABGƏRDƏN

  is. [fars.] Misdən, alüminiumdan və s.-dən qayrılmış uzunsaplı çömçə

  Tam oxu »
 • ABGÜŞT

  is. [fars.] köhn. Bozbaş, piti. Məşədi getdi, abgüştü öz əlində buğlanabuğlana gətirdi… C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • ABXAZ

  is. Abxaziyanın əsas əhalisini təşkil edən xalqın adı və bu xalqa mənsub adam. Abxaz xalqı. Abxaz dili

  Tam oxu »
 • ABXOR

  is. [fars.] köhn. Su içmək üçün qab, parç

  Tam oxu »
 • ABI

  sif. Açıq-göy, mavi rəngli. Abı çit. Abı kağız. – Güləbətin köynək, abı nimtənə; Yaxasında qızıl düymə gərəkdir

  Tam oxu »
 • ABIR

  is. [fars.] 1. Həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir-qiymət. [Zibeydə:] Axır mənim də özümə görə adım, abrım var! M

  Tam oxu »