Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ASAN

  sif. Zəhmət tələb etməyən, zəhmətsiz yerinə yetirilə bilən, zəhmətsiz əldə edilə bilən, zəhmətsiz rəf edilə bilən; yüngül (çətin ziddi)

  Tam oxu »
 • ASANCA

  zərf Asanlıqla, zəhmətsiz, çətinlik çəkmədən. Məsələni asanca həll etdim. Vəziyyətdən asanca çıxmaq. – Məşədi Əsgər öz-özünə xəyal etdi ki, həqiqətdə

  Tam oxu »
 • ASANCASINA

  zərf Asanlıqla, zəhmətsiz, çətinlik çəkmədən. Məsələni asanca həll etdim. Vəziyyətdən asanca çıxmaq. – Məşədi Əsgər öz-özünə xəyal etdi ki, həqiqətdə

  Tam oxu »
 • ASANLAŞDIRILMA

  “Asanlaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ASANLAŞDIRILMAQ

  məch. Asan edilmək, yüngülləşdirilmək, sadələşdirilmək

  Tam oxu »
 • ASANLAŞDIRMA

  “Asanlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ASANLAŞDIRMAQ

  f. Asan etmək, yüngülləşdirmək, sadələşdirmək. Gediş-gəlişi asanlaşdırmaq. Məsələnin həllini asanlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ASANLAŞMA

  “Asanlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ASANLAŞMAQ

  f. Getdikcə asan olmaq, daha asan olmaq; yüngülləşmək, sadələşmək. İşlər asanlaşdı. Neftdən benzin almaq işi xeyli asanlaşmışdır

  Tam oxu »
 • ASANLATMAQ

  bax asanlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ASANLIQ

  is. Asan şeyin halı; yüngüllük (çətinlik ziddi). Məsələnin asanlığı. Təlim üsulunun asanlığı

  Tam oxu »
 • ASANLIQLA

  zərf bax asanca(sına). [Miss Hanna:] …Məni çox asanlıqla doğru yoldan azdıra bildilər. M.S.Ordubadi. Ağır idman daşlarını [Gülşən] asanlıqla qaldırırd

  Tam oxu »
 • ASAR

  is. [ər. “əsər” söz. cəmi] köhn. 1. Əlamət, əsər, nişanə. Ol Məşhədə Zeyd olub mücavir; Asari-sədaqət etdi zahir

  Tam oxu »
 • ASAYİŞ

  is. [fars.] Əmin-amanlıq, dinclik, sakitlik, nizam və qayda. Asayişi bərpa etmək. Asayişi pozmaq. Asayişi qorumaq

  Tam oxu »
 • ASBÉST

  is. [yun.] miner. Odadavamlı maddələr, inşaat materialları və s. hazırlanmasında işlədilən lifli mineral

  Tam oxu »
 • ASDIRILMA

  “Asdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ASDIRILMAQ

  “Asdırmaq”dan məch

  Tam oxu »
 • ASDIRMA

  “Asdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ASDIRMAQ

  “Asmaq”dan icb

  Tam oxu »
 • ASEPTİ́K

  sif. tib. Aseptika vasitəsilə mikroblardan təmizlənmiş. Aseptik sarğı

  Tam oxu »
 • ASÉPTİKA

  [yun.] tib. Yaranı mikroblardan qorumaq üçün ona toxunulacaq bütün şeyləri fiziki vasitələrlə (qaynatmaqla, isti hava verməklə və s

  Tam oxu »
 • ASFÁLT

  [yun.] 1. Təbii və ya süni surətdə hasil edilən qara rəngli, bərk, qatranaoxşar kütlə (küçələrə döşəmək, lak və s

  Tam oxu »
 • ASFÁLT-BETÓN

  [yun. asfalt və fr. beton] Çınqıl, qum və asfalt qatışığından ibarət tikinti materialı. Asfalt-betonun tərkib hissələri

  Tam oxu »
 • ASFALTLAMA

  “Asfaltlamaq”dan f.is. Asfaltlama işləri. Asfaltlama planı

  Tam oxu »
 • ASFALTLAMAQ

  f. Asfalt çəkmək, asfaltla örtmək, asfalt döşəmək. Küçələri asfaltlamaq. Meydançanı asfaltlamaq

  Tam oxu »
 • ASFALTLANMA

  “Asfaltlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ASFALTLANMAQ

  məch. Asfalt döşənmək, asfalt çəkilmək, asfaltla örtülmək. Yolların çoxu asfaltlanmışdır. Asfaltlanmalı yer az qalmışdır

  Tam oxu »
 • ASFALTLANMIŞ

  f.sif. Asfaltla örtülmüş, asfalt döşənmiş. Asfaltlanmış küçə. Asfaltlanmış səki

  Tam oxu »
 • ASFALTLI

  sif. 1. Üzərinə asfalt çəkilmiş, asfalt döşənmiş, asfaltla örtülü. Asfaltlı yollar. Asfaltlı küçələr

  Tam oxu »
 • ASFALTSIZ

  sif. Asfalt salınmamış, asfalt döşənməmiş. Asfaltsız yol

  Tam oxu »
 • ASGÜLÜ

  is. bot. Rəngi ağ, ya sarı bir çiçək

  Tam oxu »
 • ASILI

  sif. 1. Asılmış halda olan, asılmış vəziyyətdə duran. Asılı nərdivan. Asılı paltar. Asılı ip. – Qulam müəllim divardan asılı çantanı endirib açdı və i

  Tam oxu »
 • ASILILIQ

  is. 1. Birinin iradəsinə, hökmünə tabelik, birinin yardım və köməyinə möhtac olma; sərbəstliyin, müstəqilliyin olmaması

  Tam oxu »
 • ASILQAN₁

  is. Paltar və başqa şeylər asılan taxta və ya dəmir mebel. Səkinə qarı … Züleyxanın yüngül boz … paltosunu aldı və asılqana taxdı

  Tam oxu »
 • ASILQAN₂

  is. Zəncirə bağlanmış qiymətli daş, qızıl və s. düzəldilmiş bəzək şeyləri

  Tam oxu »
 • ASILMA₁

  “Asılmaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • ASILMA₂

  “Asılmaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • ASILMAQ₁

  1. t-siz. Bir yerə ilişib, yaxud bir yerdən tutub sallanmaq. Budaqdan asılmaq. – …Bir dəstə gül olaydım; Asılaydım yaxandan

  Tam oxu »
 • ASILMAQ₂

  məch. Bişmək üçün od üstünə qoyulmaq (xörək, qazan. və s.). Xörək çoxdan asılıbdır. – Gəldiyev gələn kimi düyü islanar, qazan asılardı

  Tam oxu »
 • ASILMIŞ₂

  f.sif. Bişmək üçün od üstünə qoyulmuş (xörək)

  Tam oxu »
 • ASILMIŞ₁

  “Asılmaq1”dan f.sif. Qoca usta … divardan asılmış telefonla kimə isə zəng etdi. M.Hüseyn. Divarda mıxdan asılmış balaca çıraq sarı işıqlar salır, uşaq

  Tam oxu »
 • ASIM-ASIM

  asım-asım olmaq dan. – dəyərək, yetişərək, səliqə ilə, gözəl bir surətdə asılmaq, sallanmaq. Yaz girəndə bu bağçanın çiçəkləri bir-birinə qarışır, pa

  Tam oxu »
 • ASIRQAL

  is. bot. Qarğıdalı şaxına oxşar yarpaqları olan acı ot. Asırqalın bütün növləri zəhərlidir

  Tam oxu »
 • ASIRQALLIQ

  is. Asırqal bitən yer

  Tam oxu »
 • ASİ

  is. və sif. [ər.] 1. Üsyançı, hökumət əleyhinə baş qaldıran, hökumətə ağ olan. …Budaq, Rəhman, Qəhrəman və Səlma bir neçə asi ilə vuruşa-vuruşa səhnəy

  Tam oxu »
 • ASİ-KİFİR

  sif. dan. Bu və ya digər səbəb üzündən hirslənmiş, acıqlanmış, narazı, bezikmiş, cana doymuş. □ Asi-kifir etmək – hirsləndirmək, bezikdirmək, cana doy

  Tam oxu »
 • ASİLƏNDİRMƏK

  f. Üzə qaldırmaq; hirsləndirmək, acıqlandırmaq

  Tam oxu »
 • ASİLƏŞMƏ

  “Asiləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ASİLƏŞMƏK

  f. Üzə qalxmaq; hirslənmək, qəzəblənmək

  Tam oxu »
 • ASİLİK

  is. 1. İtaətsizlik, azğınlıq. 2. Günahkarlıq

  Tam oxu »