AĞACLIQ

is.
1. Çoxlu ağac bitmiş yer, meşəlik yer.
…Buradan dönüb baxanda ağaclıqlar içində qərq olan kənddən heç bir şey görmürsən. Mir Cəlal.
Darısqal bir daxma var; Qabağı ağaclıqdır. M.Seyidzadə.

2. Sif. mənasında. Ağacları çox olan. Ağaclıq yerlərdə yağış çox yağar.
3. Saylarla bərabər – bax ağac 4-cü mənada.
Mənim adətimdir, bir yerdə dustaqxana adı gələndə, gərək iki ağaclıqdan qaçam, yox olam. C.Məmmədquluzadə.
Ərəb əmiri Əbü-Müslim Dağıstan tayfalarına buyurdu ki, Xəzər tacirlərini şəhərin bir ağaclığında saxlayıb alver etdikdən sonra geri qaytarsınlar. A.Bakıxanov.

4. is. məh. İri güllü, tikanlı bir ot adı.

Etimologiya

  • AĞACLIQ Ağac məlumdur; -lıq omonim şəkilçidir, onun bir mənası qabaqlar, rusca “изобильно” mənasını verən müstəqil sözlə bağlı olub (bəzi türk dillərində lığa
AĞACLI
AĞACMİŞARLAYAN

Digər lüğətlərdə