Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AŞILAMA calama — birləşdirmə — uyuşdurma
AŞIQSAYAĞI
AŞILAMAQ

Digər lüğətlərdə