AŞIQHƏNGİ


1. bax aşıqsayağı.
2. Aşıq kimi, aşıqların etdiyi kimi.
[Muzdur] aşıqhəngi, evi o baş-bu baş hərlənirdi. Ə.Əbülhəsən.

AŞIQBOYLU
AŞIQQOZ

Digər lüğətlərdə