Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AŞXANA aşxana bax yeməkxana
  • AŞXANA yeməkxana
AŞDİBİ
AŞXANAÇI

Digər lüğətlərdə