ABBASILIQ

is. dan.
1. bax ab(b)ası. Ab(b)asılığı xırdalamaq.
2. İyirmi qəpik dəyərində olan, iyirmiqəpiklik. İki abbasılıq marka aldım.
[Bayraməli bəy:] Axır sənin dədən də həmişə, bilirəm, kənddə səkkiz abbasılıq çay içir, sən niyə içməyəsən? N.Vəzirov.

ABBASI
ABBASİLƏR

Digər lüğətlərdə