ABDƏST

bax dəstəmaz.
□ Abdəst almaq – dəstəmaz, namazdan qabaq əl-üzü yuma. Abdəst almadan namaz qılmaq olmaz.
– Qalın Oğuz bəgləri arı sudan abdəst aldılar. Dədə Qorqud”.

ABDARLIQ
ABDƏSTXANA

Digər lüğətlərdə