ACIŞDIRICI

sif. Göynədici, gicişdirici.
Mərmi və mina ilə dağım-dağım olan yerin bağrından barıt iyi verən boğaz və göz acışdırıcı tüstülər qalxırdı. Ə.Əbülhəsən.

ACINMAQ
ACIŞDIRMA

Digər lüğətlərdə