ACIŞDIRMA

Acışdırmaq”dan f.is.
ACIŞDIRICI
ACIŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə