ACIŞDIRMAQ

f.
1. Ağrıyan bir yeri, yaranı qaşımaqla, dərman qoymaqla qıcıqlandırmaq. Yaranı acışdırmaq.
– Adamların burnunu və boğazını acışdıran kəsif çürüntü iyi ətrafı bürümüşdü. P.Makulu.

// Göynətmək, ağrıtmaq.
2. Acığını tutdurmaq, acıqlandırmaq, hirsləndirmək.
ACIŞDIRMA
ACIŞMA

Digər lüğətlərdə