ACILAŞDIRILMA

Acılaşdırılmaq”dan f.is.
ACILAMAQ
ACILAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə