ACILAŞDIRILMAQ

məch. Acı edilmək, dadı acı bir hala gətirilmək.
ACILAŞDIRILMA
ACILAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə