ACILAŞDIRMA

Acılaşdırmaq”dan f.is.
ACILAŞDIRILMAQ
ACILAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə