ACILICA

is. bot. Bəzi növlərindən dərman hasil edilən çoxillik ot bitkisi.
ACILI
ACILIQ

Digər lüğətlərdə