ACIMA₁

Acımaq1”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ACIMA turşuma — qıcqırma
  • ACIMA heyfsilənmə — təəssüflənmə
  • ACIMA acılaşma — tündləşmə
ACILIQOTU
ACIMA₂

Digər lüğətlərdə