ACIMAQ

f.
1. Acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq, tündləşmək.
2. Turşumaq, qıcqırmaq, yetişmək. Xəmir acımışdır.
3. dan. Acıqlanmaq, hirslənmək.
…Qəssab Şamil ilə barışıb öpüşsə də, sabah, ya biri gün bir yavan ət üstə yenə acıyıb küsəcəkdir. C.Məmmədquluzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ACIMAQ I ACIMAQ [Zeynal:] Əgər vəziyyətimə acıyırsınızsa, sözümü kəsməyin (B.Bayramov); QƏLBİ YANMAQ (fr.v.) Qəlbim yanar, ona deyərəm; “Ay yazıq çocuq! Sen
  • ACIMAQ turşumaq — qıcqırmaq
  • ACIMAQ acılaşmaq — tündləşmək
  • ACIMAQ heyfsilənmək — təəssüflənmək

Omonimlər

  • ACIMAQ ACIMAQ I f. Acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq. ACIMAQ II f. Yazığı gəlmək, rəhmi gəlmək, ürəyi yanmaq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ACIMAQ ACIMAQ – QƏDDARLAŞMAQ Mən yazıq qızın vəziyyətinə həddindən artıq acıdım (M.S.Ordubadi); Düşmən məğlub olduqca qəddarlaşır
ACIMAQ₂
ACIMIŞ

Digər lüğətlərdə