ACIMAQ₂

f.
1. Yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq, rəhmi gəlmək; mərhəmətə gəlmək.
Mən yazıq qızın vəziyyətinə həddindən artıq acıdım. M.S.Ordubadi.
Səməd ustaya acıdı və səyini qiymətləndirərək maaşını … artırdı. M.İbrahimov.

2. Təəssüf etmək, heyifsilənmək. İtirdiyim vaxta acıyıram. Səninlə görüşə bilmədiyimə acıyıram. – Bəzən Qədirin nitqinə ehtiyac qalmazdı.
O dilxor olar, əməyinə acıyardı. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ACIMAQ I ACIMAQ [Zeynal:] Əgər vəziyyətimə acıyırsınızsa, sözümü kəsməyin (B.Bayramov); QƏLBİ YANMAQ (fr.v.) Qəlbim yanar, ona deyərəm; “Ay yazıq çocuq! Sen
  • ACIMAQ turşumaq — qıcqırmaq
  • ACIMAQ acılaşmaq — tündləşmək
  • ACIMAQ heyfsilənmək — təəssüflənmək

Omonimlər

  • ACIMAQ ACIMAQ I f. Acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq. ACIMAQ II f. Yazığı gəlmək, rəhmi gəlmək, ürəyi yanmaq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ACIMAQ ACIMAQ – QƏDDARLAŞMAQ Mən yazıq qızın vəziyyətinə həddindən artıq acıdım (M.S.Ordubadi); Düşmən məğlub olduqca qəddarlaşır
ACIMA₂
ACIMAQ

Digər lüğətlərdə