ACINMAQ

bax acımaq1 3-cü mənada.
Əsədin … öz günahını yenə də düşünməməyinə [müəllim] acınıb dodaqlarını çeynəyərək şəhadət barmağını ona tərəf silkələyib hədələdi. B.Talıblı.

ACINDIRMAQ
ACIŞDIRICI

Digər lüğətlərdə