ACIQOVUN

is. bot. Çoxillik dərman bitkisi.
Acıqovun düyünlü köklərə malikdir, bitkinin adətən yerüstü gövdəsi yoxdur, lakin yarpaqlar çılpaq və neştər şəklində, kənarı isə kəsik-kəsikdir. R.Əliyev.

ACIQOVUQ
ACILAMA

Digər lüğətlərdə