ACIQOVUQ

is. bot. Zəncirotu, qabsındıran (çoxillik ot).
ACIQMAQ
ACIQOVUN

Digər lüğətlərdə