Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ADAMAYOVUŞAN xoşxasiyyət — istiqanlı — mehriban
ADAMAOXŞAMAZLIQ
ADAMAYOVUŞMAZ

Digər lüğətlərdə