Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ADAXLAMAQ adaxlamaq bax nişanlamaq 1
  • ADAXLAMAQ nişanlamaq — deyikləmək
ADAXLAMA
ADAXLANDIRMA

Digər lüğətlərdə