AFORİ́ZM

is. [ yun. ] Dərin mənalı fikri ifadə edən sabit söz birləşməsi və ya cümlə; hikmətli söz. Nizaminin aforizmləri. Sədinin aforizmləri. Aforizmdə fikrin bitkinliyi və formanın səlisliyi əsas şərtdir.
AFİYƏT
AFORİZMLİ

Digər lüğətlərdə