AHƏNGSİZ

sif. Səsləri və ya rəngləri arasında uyğunluq (ahəng) olmayan, qulağa (gözə) xoş gəlməyən. Ahəngsiz nəğmə, şeir, musiqi, rəsm.
// Uyğunsuz.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AHƏNGSİZ uyğunsuz
AHƏNGLİLİK
AHƏNGSİZLİK

Digər lüğətlərdə