AHƏSTƏCƏ

zərf Astaca, astalıqla, yavaşca, yavaş-yavaş, üsulluca.
Çox soyuqdur çıxan ahəstəcə tək-tək nəfəsi; Bədənində donuşub laxtalanır qan, ölüb-ə! M.Ə.Sabir.
[Məşədi Əsgər] ahəstəcə qapını açıb içəri girdi. S.M.Qənizadə.

// Pəsdən, yavaşdan.
Gülxar ahəstəcə mahnı oxuyurdu. Ə.Vəliyev.

AHƏSTƏ-AHƏSTƏ
AHIL

Digər lüğətlərdə