ALACALANMAQ

f. Ala-bula rəng almaq, ala-bula olmaq, rəngarəng olmaq.
□ Gözü alacalanmaq – gözü pər-pər çalmaq, alabula görmək.
Bu nədir? Yerdə də mahtabmı yanır; Yoxsa gözlərimmi alacalanır? S.Vurğun.
Verdiyevin gözü alacalandı, dili söz tutmadı. Mir Cəlal.
Bayram ayağa durub qapıya tərəf getmək istədi.
Başı hərlənib gözləri alacalandı. M.Hüseyn.

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ALACALANMAQ ALACALANMAQ – İŞIQLANMAQ Verdiyevin gözü alacalandı, dili söz tutmadı (Mir Cəlal); Gəlin ürəyimdə bir şam yandırın; Dünyanı yenidən işıqlandırın! (S
ALACALANMA
ALACALI

Digər lüğətlərdə