ALACAQ

is. Alınacaq borc, birinə çatacaq pul, tələb. Alacağı verəcəyindən çoxdur.
– Üçdə alacağı yox, beşdə verəcəyi. (Məsəl).
Hələlik Culfada müxtəsər bir alacağım var, onun üçün gedirəm. M.S.Ordubadi.

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ALACAQ ALACAQ – VERƏCƏK Alacağına qırğıdır, verəcəyinə qarğa (Ata. sözü)
ALACA₂
ALACAQ-VERƏCƏK

Digər lüğətlərdə