ANANAS

[ isp. ] Asiya, Afrika və Avropanın isti yerlərində yetişən iri, uzunsov, sərtqabıqlı, ətirli, şirəli meyvə verən ağac. Əsil ananasın yarpaqlarından iplik alınır.
// Bu ağacın, iri yumurta şəklində olan ətirli, şirəli meyvəsi.
ANALÓGİYA
ANARXİST

Digər lüğətlərdə