APAYDIN

sif. Tamamilə aydın, tamamilə bəlli. Apaydın məsələ. Apaydın hava.
– Qəhrəmanın üzündə ümidsizlik və tərəddüd əlamətləri apaydın görünməkdə idi. Ə.Vəliyev.

APAŞKAR
APELLYÁSİYA

Digər lüğətlərdə