AQRONOMLUQ


1. is. Aqronom sənəti, aqronomun işi. Aqronomluq maraqlı işdir. – Kosaoğlu çox danışdı.
Axırda təklif etdi ki, İmranı aqronomluqdan çıxartmaq lazımdır. İ.Şıxlı.
Əmirxanı qayəsizlik yerdən qopardı; Aqronomluq sənətinə getmədi daha. S.Vurğun.

2. sif. Aqronomiyaya aid olan. Aqronomluq məktəbi. Aqronomluq məntəqəsi.
AQRONÓMİYA
AQROŞƏHƏR

Digər lüğətlərdə