ARAQ-VARAQ

araq-varaq eləmək – hərtərəfli axtarmaq, axtarılmayan yer qoymamaq.
[Dostum] bütün hökumət dairələrini bir-birinə çaxnaşdırmış, bütün şəhəri araq-varaq eləmişdi. Qantəmir.
Əlində zənbil bazardan qayıdan Xanım Balacayevə içəriyə girə-girə: – Ay qız, dünyanı araqvaraq eləmişəm, – dedi, – sən də soxulmusan bu stansiyaya, mırt vurursan? S.Rəhimov.

ARAQ-ÇAXIR
ARAQARIŞDIRAN

Digər lüğətlərdə