AXIRSIZ

sif.
1. Sonsuz, nəhayətsiz; sonu, həddi olmayan.
2. Son dərəcə uzun, sürəkli, bitməyən.
3. Nəticəsiz, aqibətsiz.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AXIRSIZ sonsuz — nəhayətsiz
  • AXIRSIZ nəticəsiz — aqibətsiz
AXIRINCI
AXIRSIZLIQ

Digər lüğətlərdə