AYAQLANMAQ


1. məch. Tapdalanmaq, tapdalanıb əzilmək, ayaq altında əzilmək, məhv edilmək, xarab edilmək.
// Ayaqla basılmaq, sıxılmaq; ayaqla vurulmaq, əzişdirilmək, ayaq altına salınıb döyülmək.
2. t-siz. Ayağa qalxmaq, yerimək.
Meşələrin içində, dağların arasında yerləşən balaca obalar sanki yerindən tərpənib ayaqlanmışdı. S.Rəhimov.

3. t-li. məc. Birisinin üzərinə hücum etmək, qalxışmaq, təcavüzə başlamaq.
Nə üçün onun üstünə belə ayaqlanırsan? – Mən dayanıb dursam bir az; Ayaqlanar qarı düşmən. S.Vurğun.

AYAQLANMA
AYAQLAŞMA

Digər lüğətlərdə